psychoterapia

Cel psychoterapii postrzegam jako pomoc ludziom w zmniejszeniu cierpienia psychicznego oraz w zbudowaniu dobrego, wypełnionego sensem życia.

Dzieje się to poprzez uważne nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami, rozpoznaniu co jest dla nas ważne oraz wykorzystaniu tej wiedzy do podejmowania działań wzbogacających nasze życie.

Pracuję z osobami, które chcą przeprowadzić zmianę w swoim życiu i świadomie nim kierować.
-
Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Moje wykształcenie

Skończyłam studia psycholologiczne na SWPS (obecnie Uniwersytet SWPS) Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Behawiorialnej skoncentrowanej wokół terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) i innych podejść trzeciej fali (FAP, DBT, CFT).

Z kim pracuję

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi.
Bliska jest mi praca z osobami neuroróżnorodnymi (spektrum autyzmu ASD i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi ADHD).

Jak pracuję

Pracuję głównie w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Integruję również narzędzia z innych nurtów, m.in. psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP) czy terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

jak mogę Ci pomóc

Zobacz, czym zajmuję się w swojej praktyce psychoterapeutycznej.

diagnostyka psychologiczna

Diagnostyka służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy psychologicznej, dotyczących formy wskazanej interwencji psychologicznej,

Krótko- i długoterminowe wsparcie psychologiczne dla osób zdrowych psychicznie doświadczających problemów życiowych

Problemy te mogą być związane m.in. z relacjami, stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, pracą, pobytem na emigracji.

Psychoterapia krótko- i długoterminowa

Psychoterapią obejmuję osoby cierpiące z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń związanych ze stresem, niestabilnej lub niskiej samooceny, wypalenia zawodowego, macierzyńskiego.
więcej o mnie

Nazywam się Ewelina Karkoszka.

Po 6 latach spędzonych w Barcelonie obecnie pracuję i mieszkam w Warszawie. Prowadzę sesje terapeutyczne w języku polskim i angielskim, stacjonarnie w Warszawie w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju oraz online.
Należę do International Coaching Federation ( ICF), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz ACBS Polska – Polski oddział Association for Contextual Behavioral Science.

Wybrane szkolenia i konferencje

Ciągle pogłębiam swoją wiedzę  uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach organizowanych przez renomowanych psychologów.
Scroll to Top